โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
อำนาจหน้าที่

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.7 KB