โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 373.36 KB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ส่วนหน้า)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.89 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ภาคผนวก ก-ค)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.15 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ภาคผนวก ง)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.41 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ภาคผนวก จ)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.91 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (ภาคผนวก ฉ-ช)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.63 MB