โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ฝ่ายวิชาการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.04 MB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ฝ่ายบริหารบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.09 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ฝ่ายบริหารทั่วไป   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 82.83 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 635.67 KB
Adobe Acrobat Document คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ฝ่ายกิจการนักเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 520.71 KB