โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.2 MB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.66 MB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.68 MB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.41 MB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.34 MB