โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.12 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.63 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.19 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 240.66 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.35 KB