โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
โครงสร้าง

Adobe Acrobat Document โครงสร้างการบริหารโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 157.26 KB