โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
โครงสร้าง

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.68 KB