โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.11 MB
Adobe Acrobat Document SAR 2562 สวายจีกพิทยาคม (ส่วนหน้าและส่วนที่ 1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.15 MB
Adobe Acrobat Document SAR 2562 สวายจีกพิทยาคม (ส่วนที่ 2)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 224.8 KB
Adobe Acrobat Document SAR 2562สวายจีกพิทยาคม (ส่วนที่ 3)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.21 MB
Adobe Acrobat Document SAR 2562 สวายจีกพิทยาคม (ภาคผนวก 1)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.44 MB
Adobe Acrobat Document SAR 2562 สวายจีกพิทยาคม (ภาคผนวก 2)   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.44 MB