โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ

Adobe Acrobat Document แบบบันทึกการยืมหนังสือจำแนกตามประเภทหนังสือ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 408.19 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการให้บริการงานธุรการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 154.69 KB
Adobe Acrobat Document สถิติการใช้บริการห้องพยาบาล ปี 2563   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 57.01 KB