โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

Adobe Acrobat Document สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อในรอบเดือนตุลาคม 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.31 MB
Adobe Acrobat Document สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.02 MB