โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

Adobe Acrobat Document รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการศึกษาโรงเรียนสวายจีกพิทยาคม ปีการศึกษา 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB