โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

Adobe Acrobat Document รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.27 MB
Adobe Acrobat Document รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการเรียนรู้สู่อาชีพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB