โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Adobe Acrobat Document รายงานการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.63 MB