โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.65 MB