โรงเรียนสวายจีกพิทยาคม
109 หมู่ 14  ตำบลสวายจีก  อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
เบอร์โทรศัพท์ 044181543
E-Service

SGS สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
 
 
ระบบเช็คเวลาเรียน พฤติกรรม และคะแนนออนไลน์
http://https://toschool.in/sjp/
สอบถามผลคะแนน O-NET รายบุคคล
http://http://www.newonetresult.niets.or.th/IndividualWeb/Notice/FrEnquireStudentGraphScore.aspx